Missie & visie

Missie & visie

Missie

Kan niet; kennen we niet!

Visie

Wij creëren en realiseren continu, samen met gepassioneerde vakmensen, innovatieve en duurzame oplossingen in STAAL .

Waar staan we voor ... waar gaan we voor

  • Continu opleiden van medewerkers middels scholing en leerling leermeester principe.
  • Altijd op zoek naar de som van de totale oplossing; 5% van de omzet wordt jaarlijks geïnvesteerd in mensen en middelen.
  • Sociaal maatschappelijk karakter door samenwerking met vakopleidingen en met Werkbedrijf Nijmegen.
  • Certificering op orde; we beschikken namelijk over VCA * en EN 1090, NEN 3834_2. Bovendien zijn we een Erkend leerbedrijf.